Links

Qualubel onderhoudt contacten met verschillende nationale en internationale associaties. Oppervlaktebehandeling van aluminium maakt deel uit van een toeleveringsketen waartoe ook bijvoorbeeld extrusiebedrijven en walserijen, systeemgammisten, ramenconstructeurs, gevelbouwers, transportsector e.a. behoren.

Anderzijds zijn er raakvlakken en gemeenschappelijke belangen met associaties die actief zijn op gebied van oppervlaktebehandeling in het algemeen, en op andere metalen in het bijzonder.

links naar regulering etc

  • Europese regelgeving
  • BREF Surface Treatment of Metals
  • ECHA
  • Belgische regelgeving
    EMIS
    VITO