Onze Kwaliteitslabels

Qualubel beheert verschillende labels die allemaal gelinkt zijn aan de oppervlaktebehandeling van Aluminium. Het gaat dan om Qualanod voor Anodisatie en Qualicoat en Qualicoat Seaside voor Poedercoating. Daarnaast is er nog het minderbekende Qualideco. Dit behelst de toepassing waarbij een extra motief bovenop de basislaklaag gelegd wordt. Denk daarbij aan houtimitatie ed.

 

Het Qualicoat label

In 1986 hebben een aantal nationale organisaties van poederlakbedrijven samen Qualicoat opgericht, met het oog op het toekennen van een kwaliteitslabel voor het poedercoaten van Aluminium. Doelstelling was het kwaliteitsniveau te verhogen en te standaardiseren, door regels en specificaties te ontwikkelen van toepassing op de coatingindustrie over gans Europa.

Sedertdien heeft Qualicoat zich ontwikkeld over alle continenten. Alleen al in Europa hebben ruim 350 bedrijven een Licentie, verspreid over 30 landen. Buiten Europa zijn dat er nog eens 101 verdeeld over 23 landen.  

Van bij de aanvang zijn de aluminiumindustrie, de poederproducenten en de chemieleveranciers  in de Qualicoat-structuur vertegenwoordigd, zodat er een optimale uitwisseling is van ideeën en informatie tussen de coaters en hun toeleveranciers.

Qualicoat stelt specificaties op voor processen, producten en tests voor de coaters. De organisatie kent licenties toe aan bedrijven die erom verzoeken en de nodige inspecties doorstaan.  Ook de gebruikte chemicaliën en poeders worden getest en kunnen een goedkeuring krijgen. Tenslotte ziet Qualicoat er op toe dat de specificaties door de licentiehouders op een correcte wijze worden toegepast.

Het Qualicoat kwaliteitslabel is een systeem van product certificatie. Qualicoat kent algemene licenties toe aan de nationale associaties zoals Qualubel, die dan certificaten toekennen aan individuele poedercoatbedrijven. De licentiehouders worden geregeld geïnspecteerd door laboratoria die erkend zijn door Qualicoat en die geaccrediteerd zijn volgens ISO 17025. Deze laboratoria zijn zelf verenigd in Qualisurfal.

Qualubel is de algemene licentiehouder van Qualicoat voor België. Het erkende laboratorium dat de inspecties uitvoert is Metalogic te Rotselaar. Qualubel is vertegenwoordigd in de Qualicoat-comités door de heren Ivo Vermeeren (Laramno) en Philip Hilven (Alural).

Een licentiehouder die niet langer voldoet aan de vereisten van Qualicoat verliest zijn licentie.

Klanten, bouwheren en architecten, kunnen er aldus op vertrouwen dat de aluminium producten die door licentiehouders gecoat werden, voldoen aan goed gedefinieerde criteria van kwaliteit en performantie.

Voor meer informatie en voor de Technische Specificaties: www.qualicoat.net

 

Het Qualicoat Seaside label

De oorsprong van dit label ligt in het fenomeen van filiforme corrosie dat enkele decennia geleden de toepassing van Aluminium in kust- en risicogebieden ernstig bedreigde. 

Uit doorgedreven studies van Qualicoat zijn drie vormen van voorbehandeling ontstaan die een afdoende oplossing bieden teneinde het Aluminium ook in deze gebieden en omstandigheden te beschermen. Naast pré-anodisatie gaat het hier om 2g zuur afbeitsen in één of twee stappen, en om de Franse aanpak, waarbij men in het totaal 2g afbeitst  door een alkalische stap gevolgd door  zuur beitsen. Voor alle duidelijkheid: Seaside heeft niets te maken met het gebruikte poeder.

Qualicoat labelhouders die technisch in staat zijn om bovengenoemde voorbehandelingen uit te voeren kunnen hiervoor een Seaside label aanvragen. Indien vervolgens de Qualicoat inspecties naar tevredenheid verlopen zal Qualubel het Qualicoat Seaside label aan de coater toekennen.

Voor meer informatie en voor de Technische Specificaties: www.qualicoat.net

 

Het Qualideco label

Om een decoratieve eindlaag op gecoat aluminium aan te brengen, zoals bijvoorbeeld houteffect,  bestaan er verschillende technieken. Zo kan het gaan om sublimatie waarbij een afbeelding op het gelakte aluminium wordt overgedragen, of om de techniek van ‘poeder op poeder’.

Voor meer info: Qualideco - QUALICOAT  

 

Het Qualanod label

Qualanod is een internationale organisatie, gevestigd te Zürich, die de kwaliteit van de anodisatie van aluminium wil bevorderen. Zij zet zich in voor de harmonisatie van kwaliteitsnormen voor de anodisatieprocedés gebruikt door de anodisatiebedrijven, in het bijzonder zwavelzuuranodisatie.

Qualanod heeft hiertoe een kwaliteitslabel gecreëerd gebaseerd op deze geharmoniseerde normen. Er worden certificaten toegekend voor het gebruik van het kwaliteitslabel. In de landen met een nationale associatie is deze de algemene licentiehouder, zoals Qualubel,  die op haar beurt certificaten toekent aan de individuele anodisatiebedrijven die er om verzoeken en de nodige inspecties hebben doorstaan. In de landen zonder nationale associatie is het Qualanod Zürich die de certificaten toekent.

De verschillende erkende nationale associaties en de individuele licentiehouders krijgen van Qualanod uniforme instructies m.b.t. de te volgen technische specificaties die samengaan met het kwaliteitslabel.

De licentiehoudende anodisatiebedrijven worden geregeld gecontroleerd, op niet vooraf aangekondigde tijdstippen, zowel inzake het gevolgde procédé en de procesparameters, als m.b.t. de karakteristieken van de geanodiseerde producten.

Qualubel is de algemene licentiehouder van Qualanod voor België. Het erkende laboratorium dat de inspecties uitvoert is Metaogic te Rotselaar. Qualubel is vertegenwoordigd in de Qualanod-comités door de heer Philip Hilven (Alural Lummen).

Een licentiehouder die niet langer voldoet aan de vereisten van Qualanod verliest zijn licentie.

 Voor meer informatie en voor de Technische Specificaties: www.qualanod.net